Czy takie komentarze będą obiektywne?

Poszczególe komentarze będą subiektywne, ale ich suma będzie już obiektywna. Zwykłe komentarze na aukcjach też są subiektywne, a mimo to częściowo spełniają swoją rolę.