Czy tu chodzi tylko o to, żeby piętnować sprzedawców?

Absolutnie nie. Jeżeli sprzedawca jest dobry, wtedy jak najbardziej warto go pochwalić i wystawić pozytywną ocenę.