Wybierz z dysku obrazki, z których będzie się składać galeria.